Vyhledávání - "advent"

Vídeň - adventní

Určeno pro: ZŠ / GYM SŠ / GYM

Chcete zažít jedinečnou vánoční atmosféru v Rakousku? Pojeďte s námi v čase adventu do Vídně a poznejte místní vánoční zvyky, tradice a speciality. Během prohlídky tohoto krásného města uvidíte například náměstí Marie Terezie, které je obklopeno muzejní čtvrtí. Projdete Hofburgem kolem Španělské…

Linz - adventní

Určeno pro: ZŠ / GYM SŠ / GYM

Během prohlídky uvidíme poutní kostel na Pöstlingbergu s krásným výhledem na město a do okolní krajiny, ve městě si prohlédneme místní zámek (exteriéry) a výšinu s nejstarším zachovaným kostelíkem na území Rakouska (St. Martin), seznámíme se s historickými domy a sakrálními památkami na rozlehlém…

Salzburg - adventní

Určeno pro: SŠ / GYM ZŠ / GYM

Během prohlídky historického centra uvidíme mohutný pozdně gotický hrad Hohensalzburg, projdeme se uličkami středověkého města s rodným domem W. A. Mozarta, prohlédneme si zdejší Dóm, opatství sv. Petra a další důležité památky. Po prohlídce nás čeká rozchod na hlavních vánočních trzích na…

Advent v Českém Krumlově

Určeno pro: ZŠ / GYM

Čas adventu je naplněn řadou překrásných setkání, koledami, punčem a vánočním cukrovím, jež provoní denně celé město, každého svátečně naladí. Vánoční trh na náměstí Svornosti v Českém Krumlově se koná každý den a nabízí výrobky s vánoční tématikou a tradiční řemesla.

Adventní Plzeň

NOVÉ

Určeno pro: ZŠ / GYM

Navštivte s námi adventní Plzeň. Prohlédneme si centrum města, které má pravidelnou síť ulic s obdélníkovým náměstím Republiky uprostřed jemuž vévodí katedrála sv. Bartoloměje. Mezi další cenné stavební památky patří zejména renesanční radnice, barokní přestavby budov arciděkanství a…

Lipsko - adventní

NOVÉ

Určeno pro: ZŠ / GYM

Navštivte s námi centrum obchodu a průmyslu, středisko kultury i vzdělanosti. Město veletrhů a knih, spjaté s dlouhou řadou slavných osobností. Město středověkých památek i krásných parků. Tak to je Lipsko, metropole německé spolkové země Sasko. Během naší procházky uvidíme např. Památník Bitvy…