Adaptační kurzy v září

Září – nový školní rok, nová třída, noví žáci, nový kolektiv, nový začátek. To je jen pár důvodů, proč zahájit nový školní rok adaptačním kurzem v přírodě. Pořádáme kratší i delší pobyty pro školní třídy, abychom žákům i učitelům umožnili strávit společný čas i mimo školu. Podporujeme žáky v týmové práci i v soutěživosti, v mluvení i v naslouchání, motivujeme je k pohybu i k odpočinku. Právě na těchto kurzech vznikají důležité zážitky a vzájemné vztahy, které pomáhají budovat zdravé klima třídy. Využijte babí léto a pomozte dětem aklimatizovat se na nový školní rok.


Pro koho jsou kurzy určené?

Adaptační kurzy jsou určené pro žáky ZŠ nebo pro studenty SŠ a gymnázií. Společný čas prožitý se spolužáky v jiném než školním prostředí, je mimořádně důležitý zejména pro první ročníky. Významnou roli hraje i při slučování nebo rozdělování tříd, odchodu většího množství žáků na víceletá gymnázia, nástupu na novou školu ale například i při změně třídního učitele.

Adaptační kurz je ideální způsob, jak žákům zjednodušit vstup do nového školního roku!

K čemu adaptační kurzy slouží?

Při každé zásadní změně osazenstva se ve třídě utváří specifické klima a skupina získává určitou dynamiku. Pokud mají žáci šanci poznat se ještě před tím, než společně prožijí školní rok (nebo více let) v lavici, je daleko vyšší šance na utvoření vzájemných pozitivních vztahů. Často se uvádí, že adaptační kurzy sloužit jako prevence proti šikaně.

Díky různých týmovým aktivitám se žáci učí spolupráci, zdravé soutěživosti, ale i ohleduplnosti a naslouchání. Jednotlivé soutěže a hry jim mohou pomoci odhalit jak jejich vlastní individuální dovednosti, tak i schopnosti skupiny jako celku.

Jaký typ adaptačních kurzů nabízíme?

Můžete si vybrat, zda byste si přáli adaptační kurz zaměřený na adrenalinové zážitky, teambuildingové hry, vodácký kurz, tematické programy.

Veškeré adaptační kurzy připravujeme vždy na míru konkrétní škole.

Do přírody nemusíte jezdit pouze na konci školního roku!

letak