Hurá do přírody!

Sézona škol v přírodě zahájena!


Jednou z prvních škol, které s námi letos vyrazily na školu v přírodě je FZŠ Mezi školami. Jsou ubytováni nad Černým Dolem v Chatě Cihlářka, která leží asi 1000 m.n.m. a patří mezi naše oblíbené objekty. Průběžné Vás budeme informovat o dění přímo z terénu!

První den po příjezdu se děti vydaly na obchůzku okolí, zahrály si cestou lehké seznamovací hry, posbíraly nějaké přírodniny a po svačině si zahrály masožravou stonožku a další hry s míčem. Po večeři je čekalo seznámení s tématem školy v přírodě „ Hledání pokladu“.

V úterý jsme s dětmi hráli v první části odpoledne hry na rozvoj důvěry a spolupráce – zasedání dvojic zády k sobě, prolézání v kruhu skrze obruč, štafetového hada s míčem, brambory v kruhu... Poté nás čekala sleponavigace dvojic, kdy jeden z páru měl vždy zaslepené oči zaslepovadlem a verbálně navigoval toho druhého po trase vyznačené lany skrze překážky až do cíle. Po svačině nás čekala zábavná týmová hra, kdy děti si zahrály na pašeráky drahokamů a snažily se po svůj tým ukořistit co nejvíce drahokamů tak, aby je četník nepřistihl při podvádění anebo nebyly obráni o svůj lup pomocníky četníka.

Po této velké hře jsme měli „poznávačku“ přírodnin a míst, která jsou typická pro Krkonoše. Večerní program doprovázelo opékání buřtů poté jsme si ještě s některými zahráli vybíjenou. A poté už se šlo na kutě.

Středeční zprávy: Dnes po snídani jsme se vydali na celodenní výlet. Šli jsme přes Kolínskou boudu, Černohorská rašeliniště na Černou horu. U Kolínské boudy jsme se rozdělili na dvě skupinky podle toho, jak šel kdo rychle a vydali jsme se na vrchol. Cestou jsme hráli hru s kolíčky, ve které jsme si mezi sebou připínali na oděv, batoh apod. tak, aby o tom ten druhý nevěděl. Hráli jsme hru země je láva a zpívali písničky. Na vrcholu jsme snědli oběd, který jsme dostali na cestu, odpočinuli si a vydali se zpátky na chatu. Cestou zpátky jsme hráli bobříka mlčení a pokračovali ve hře s kolíčkama. Po příchodu některé děti skákaly na trampolíně pod vedením paní učitelky. Hráli jsme přehazovanou, frisbee a hru na schovávanou. Po večeři jsme vyluštili hádankové šifry a získali tak další souřadnice potřebné k dohledání pokladu. Poté měly děti čas a prostor na převlečení se do masek a přípravy na karneval. Na začátku karnevalu jsme vyhodnotili včerejší a dnešní hry a rozdali odměny. Poté už následoval karneval, děti tančily, byly vyhodnoceny a odměněny nejlepší masky.

Ve čtvrtek nám počasí připravilo velké proměny. Část odpoledního programu jsme hráli hry ve společenské místnosti, kdy se děti vžily do zvířat, které Noe tenkrát naložil na svoji archu, dále si vyzkoušeli důvěru přátel v zasedání v kruhu. Velice emoční hrou pro ně byla spojování částí těl. Kdy se nakonec ukázalo, že i chlapci dokáží předčit dívky v takto náročné aktivitě. Po svačině se nám umoudřilo počasí, a tak jsme vyrazili využít potenciál lesíku, ve kterém jsme hráli hru s názvem "ukořisti vlajku soupeře". Byla tak oblíbená, že si jí děti daly hned třikrát. Nesmíme opomenout ani klasickou hru na schovávanou. Poté jsme se přemístili opět do společenské místnosti, kde děti měly za úkol zachytit na papír nejoblíbenější moment ze školy v přírodě. Tyto umělecké výtvory budou zkrášlovat kancelář naší cestovní agentury. K pohodové atmosféře děti dokoukaly film Krakonoš a lyžníci, který se perfektně hodil pro KRKONOŠE. Po večeři děti doluštily poslední hádanku k „celotáborové“ hře a zdárně v lesích našly skrytý pašerácký poklad. Poté jsme vyhlásili vítěze hodnocených soutěží, paní učitelky obdarovaly své žáky a shrnuli jsme školu v přírodě.

 

Fotky z akce najdete pod tímo odkazem a přístupy Vám předá paní učitelka:-).