Archiv novinek

Adaptační kurzy v září

Září – nový školní rok, nová třída, noví žáci, nový kolektiv, nový začátek. To je jen pár důvodů, proč zahájit nový školní rok adaptačním kurzem v přírodě. Pořádáme kratší i delší pobyty pro školní třídy, abychom žákům i učitelům umožnili strávit společný čas i mimo školu. Podporujeme žáky v týmové práci i v soutěživosti, v mluvení i v naslouchání, motivujeme je k pohybu i k odpočinku. Právě na těchto kurzech vznikají důležité zážitky a vzájemné vztahy, které pomáhají budovat zdravé klima třídy. Využijte babí léto a pomozte dětem aklimatizovat se na nový školní rok.

Jirny na Slapech

Máme za sebou další školu v přírodě. Tentokrát pouze na tři dny, ale na atraktivitě to nijak neubralo. Pobyt se odehrával v hotelu Atlantida na Živohošti. I když je pravda, že krásné slunečné počasí, které nás celé tři dny doprovázelo, navádělo spíše k pobytu venku než uvnitř v budově. A proč toho…