HistoryPark Ledčice

HistoryPark Ledčice
Určeno pro: ZŠ / GYM
Typ zájezdu: Exkurze
Místo: Ledčice
Časový rozsah: 5 hodin
V nabídce: březen - listopad
Cena od: 480 Kč / žák (při kalkulaci 38-46 žáků)
Nezávazně rezervovat

V rámci exkurze se žáci seznámí s prací archeologa. Mohou si vyzkoušet odkrývání nálezů v terénu i následné zpracování archeologických nálezů. Zkusí si vyrobit pravěké nástroje nebo nádoby, práci s detektorem kovů a užijí si i simulace na interaktivním pískovišti. V průběhu získávání dovedností se seznámí s historií nejbližšího okolí hory Říp, s osídlením krajiny od pravěku po středověk a archeologickými nálezy z blízkého i vzdáleného okolí.

 

  • Program je možné po individuální dohodě uzpůsobit tak, aby vyhovoval právě probíranému učivu. 
  • Za nepříznivého počasí jsou připraveny alternativní programy v zastřešených částech areálu, jako je např. starověká písárna, výroba pečetidel, rýžování granátků, výroba papíru, textilnictví a jiné.

 

Program obsahuje jeden ze dvou okruhů

 

Základní dva okruhy a charakteristiky získávaných dovedností jsou následující:

 

PRVNÍ OKRUH* – cca 2,5 hodiny (tři části)

 

1/3 - Terénní archeolog

Terénní archeolog zvládne odkrýt archeologickou lokalitu tak, aby co nejméně poškodil okolní prostředí, a co nejlépe zachoval archeologické nálezy. Je to tak trochu práce pro technika a inženýra zároveň; terénní archeolog při své práci naráží na četná úskalí, jako jsou drsné přírodní podmínky od pouště po prales. Proto si musí postup práce předem dobře rozvrhnout. I přes pečlivou přípravu však může v průběhu vykopávek zažít různá překvapení, která musí umět rychle a šikovně vyřešit. V rámci této dovednosti se žáci naučí rozvrhnout čas, průběh práce při vykopávkách a seznámí se s nářadím, které archeologové při své práci používají, a odkryjí si vlastní archeologický nález v terénu.

2/3 - Experimentální archeolog 

Experimentální archeolog se metodou vědeckého experimentu snaží objasnit například účel a funkci nástroje a rekonstruovat jeho výrobní postup. V rámci této dovednosti se žáci naučí rozpoznat různé druhy nástrojů od pravěku po středověk, poznají materiál, který se k jejich výrobě používal, a zkusí si některé nástroje vyrobit sami. Protože správný experiment musí zahrnovat zároveň i ověření správnosti našich domněnek, vyrobené nástroje si vyzkouší, a sami rozhodnou, zda bylo použití pro určitou činnost možné nebo ne. Ve druhé části experimentu si zkusí vyrobit keramickou nádobu nebo ozdobu podle svého výběru tak, aby odpovídala skutečným archeologickým nálezům, a opět si experimentálně vyzkouší pravděpodobný postup její výroby.

3/3 - Stroj času 

Nejdříve se žáci přenesou do starší doby kamenné, kde navštíví opuštěný tábor lovců mamutů. Dozví se o životě loveckých tlup, vyzkouší si lovné zbraně, a schovají se před případnou nepohodou v jejich příbytku. Následně se nechají unést po proudu toku času do neolitu – mladší doby kamenné. Uvidí první hospodářská zvířata a plodiny, částečnou rekonstrukci velkého domu, surovinu na přípravu keramické a stavební hlíny, a zkusí si zorat pole bez moderní techniky. Dalším skokem se podívají na průběh stavby římského vojenského pochodového tábora a samozřejmě přiloží ruku k dílu. Ať už se jedná o kopání příkopu, vršení valu, cvičení lukostřelby nebo zaměřování další části tábora římským měřicím přístrojem. Vaším průvodcem bude, jak jinak, profesionální lektor – školený archeolog.

 

DRUHÝ OKRUH* – cca 2,5 hodiny (tři části)

 

1/3 - Archeolog průzkumník

Archeologický průzkum je dobrodružná práce, při které se člověk hodně nachodí, a občas i proletí v malých výškách letadlem nebo helikoptérou. Archeolog průzkumník používá nejmodernější vědecké přístroje a musí být zdatný v práci s počítačem. Zkušeným okem rozezná v krajině příhodná místa pro osídlení – místa, která už byla člověkem v minulosti změněna. To mohou být například různé typy zhroucených opevnění, nyní rozeznatelné v podobě zarostlých valů, staré stezky, úvozy, opuštěné doly, malé i větší hromady kamení, které mohou být pravěkými mohylami. Musí umět rozeznat výrazné krajinné prvky: hory, řeky a kopce, podle kterých se lidé v pravěku orientovali. V rámci této dovednosti se žáci naučí takové lokality v krajině nacházet a používat různé přístroje, které nám pomáhají se o věcech ukrytých v zemi dozvědět, aniž bychom museli použít lopatu a krumpáč. Ověří si, zda si archeologickou lokalitu vytipovali správně nebo si našli jenom prázdné pole.

2/3 - Archeolog badatel

Téměř detektivní práce, která se odehrává většinou v laboratoři nebo na specializovaném pracovišti, je charakteristická pro archeologa badatele. Shromažďuje „stopy“, které po sobě naši dávní i nedávní předkové zanechali. Tyto „stopy“ - v podobě zachráněných archeologických nálezů - získá od terénních archeologů a archeologů průzkumníků. Žáci si zkusí slepit nádobu z nalezených střepů a vyrobit její repliku. V rámci této dovednosti si zahrají na detektiva v archeologické laboratoři, budou popisovat a evidovat archeologické nálezy, a na jejich základě zkusí proniknout do tajemství života pravěkých
a středověkých lidí.

3/3 - Ve stopách Barranda

Jaké je se na svět podívat očima geologa a archeologa? Obyčejný kopec, úvozová cesta, právě vykopaný příkop i kámen na cestě se změní ve velké dobrodružství. Jaké to je ve všedních věcech kolem nás objevit fascinující svědky miliónů let života naší planety a jejích obyvatel? Obyčejný kámen se může změnit ve schránku ukrývající stopy k neznámým živočichům. Z právě vykopaného příkopu si žáci společně s lektorem vytvoří profesionální archeologický profil a naučí se v něm číst. Vyzkouší si práci s příruční geologickou sadou (skládací lopata, geologické kladívko, lupa) a ti silnější také práci s ručním geologickým vrtákem. Další procházka polem, lesem nebo po horách už pro žáky bude vždy spojena s odhalováním nových tajemství, které skrývá každá cesta.

                                                                                                       Zdroj: Historypk

* Okruh lze vybrat v závislosti na jeho momentální dostupnosti v daném termínu

Zobrazit celý popis zájezdu
Varianty a ceny zájezdu
určeno pro ročníky časový rozsah cena / žák nezávazná rezervace
1 HistoryPark Ledčice 3 - 4 roky, předškoláci 5 h. 480 Kč Rezervovat
2 HistoryPark Ledčice ZŠ / GYM 1. - 9. 5 h. 480 Kč Rezervovat

Není-li uvedeno jinak, cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem, služby průvodce, vstupné, v případě zahraničí cestovní pojištění, u vícedenních zájezdů ubytování se snídaní.
Cena kalkulována pro 38 - 46 žáků + 3x pedagogický doprovod zdarma.

Nezávazně rezervovat

Místo zájezdu

Zpět na detail zájezdu

Nezávazná rezervace

Kontaktní osobaProč tyto informace potřebujeme?
Škola

V případě Prahy uveďte i městskou část.

Zájezd HistoryPark Ledčice
ZŠ / GYM

V případě gymnázia uveďte odpovídající ročník ZŠ či SŠ.

3 zdarma


Chci být informován/a o novinkách společnosti PRAGOTOUR PLUS s.r.o.:

Ano Ne

Cena za 1 žáka: 480

Cena platí při obsazenosti 38-46 žáků.

V případě vašeho zájmu je možné exkurzi objednat pro nižší počet žáků, kdy cenu stanovíme individuálně, a pro vyšší počet žáků, kdy rádi nabídneme autobus s vyšší kapacitou.

Po přijetí nezávazné rezervace vás budeme v co nejkratší době kontaktovat, abychom vaši poptávku potvrdili, popřípadě se domluvili na její úpravě (pokud vámi zvolený termín již bude obsazen). Po doplnění dalších údajů a vyladění detailů pro vás připravíme závaznou objednávku.

Položky takto označené jsou povinné.